Bratunac: Djeca otputovala na more

U okviru projekta “Socijalizacija djece RS – 2019”, koji se realizuje na osnovu Zakona o dječijoj zaštiti Republike Srpske kroz pravo na zadovoljavanje razvojnih potreba djece, juče je 19 bratunačkih mališana otputovalo na more.

Radi se o djeci korisnicma dječijeg dodatka uzrasta od šest do 15 godina, djeca sa psihofizičkim smetnjama u razvoju, hroničnim oboljenjima, djeci iz višečlanih porodica i djeci bez roditeljskog staranja, ali i posebno nadarenoj djeci, koja će u pratnji dva vaspitača, Bojane Ilić i Bojane Grozadanić, u periodu od 2. do 11. jula boraviti u Omladinskom hostelu “Užice” u Bečićima.

Projekat realizuje JU “Centar za socijalni rad” Bratunac u saradnji sa JU Javnim fondom za dječiju zaštitu RS.

Ševko Karić, načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti opštine Bratunac, Nada Simić, direktorica Centra za socijalni rad Bratunac i Nada Stjepanović, koordinator projektnih aktivnosti Centra, ispratili su mališane na put.