UNICEF PROSLAVLJA 70. ROĐENDAN

Dodjelom priznanja “Naše priče za najbolje vrtiće”, nagrade za novinarski doprinos promociji i zaštiti prava djeteta u BiH i predstavljanjem nacrta sadržaja „Smjernice za kreatore medijskih sadržaja u najboljem interesu djeteta“, biće obilježeno 70 godina UNICEF-a.

Ceremonija dodjele priznanja i nagrada u okviru projekta “Naše priče za najbolje vrtiće” najavljena je za danas, kao i svečana dodjela nagrada za najbolje novinarske radove u okviru konkursa za “Novinarski doprinos informisanju, zaštiti i promociji prava djeteta u BiH”.

Projekat “Smjernica za zaštitu najboljeg interesa djeteta u medijima” ujedinio je 21 koautora u zajedničkoj misiji kreiranja smjernica za kreatore medijskih sadržaja.

Koautori smjernica su univerzitetski profesori, novinari, zagovarači prava djeteta i aktivisti koji, svako iz svog domena znanja i prakse, žele da doprinesu stvaranju bolje uređenog medijskog prostora i poštivanju dječjih prava.

UNICEF je nastao 11.decembra 1946. godine odlukom Generalne skupštine UN-a i ove godine se navršava 70 godina djelovanja i pružanja životno važne pomoći i dugoročne podrške djeci u najkritičnijim područjima pogođenim konfliktima, krizama, siromaštvom. U BiH cilj programa za period 2015-2019 jeste pružiti podršku državi za ubrzanje univerzalne realizacije prava djeteta, s fokusom na najugroženiju i isključenu djecu i porodice (djecu s poteškoćama, djecu manjina, posebno Roma i djecu u osiromašenim zajednicama).

UNICEF se zalaže za prava i dobrobit svakog djeteta u svemu što radi. Zajedno sa partnerima, rade u 190 država i teritorija da bi pretvorili obećanja u stvarnost, posebno se fokusirajući da dođe do onih kojima je to najpotrebnije, za dobrobit sve djece, posvuda.

Cilj ove organizacije za narednih 70 godina jeste svijet u kojem rad UNICEF-a više nije potreban, svijet u kojem je svako dijete zdravo, sigurno, obrazovano, zbrinuto i zaštićeno.