UNICEF pokrenuo kampanju #PrviTrenuciSuVazni

UNICEF je juče pokrenuo kampanju #EarlyMomentsMatter (#PrviTrenuciSuVazni) uz podršku LEGO fondacije, kako bi se skrenula pažnja na važnost prvih 1000 dana u životu djeteta i na uticaj ranih iskustava na razvoj mozga.

Tokom ove kritične faze, ćelije mozga stvaraju do 1000 novih poveznica svake sekunde – što je brzina koja se ne ponavlja nikad više u životu. Ove poveznice doprinose funkcionisanju mozga i učenju i postavljaju temelje budućeg zdravlja i sreće. Nedostatak brige i pažnje, što uključuje adekvatnu ishranu, stimulaciju, ljubav i zaštitu od stresa i nasilja – može usporiti razvoj ovih ključnih poveznica.

Kampanja počinje sa #EatPlayLove (#JediIgrajVoli) – digitalnom i štampanom inicijativom usmjerenom prema roditeljima i starateljima koja približava naučne činjenice o razvoju bebinog mozga. Materijali kampanje objašnjavaju nauku na jednostavan i zanimljiv način kako bi ohrabrili roditelje i staratelje da na najbolji način iskoriste ovu jedinstvenu priliku da svojoj djeci osiguraju najbolji početak u životu.

Angažujući porodice, inicijativa takođe teži da poveća tražnju za kvalitetnim i dostupnim uslugama podrške ranom rastu i razvoju i da pozove nadležne vlasti da investiraju i programe namijenjene najranjivijoj djeci.

Prema najnovijoj seriji naučnih članaka časopisa The Lancet, skoro 250 miliona djece u zemljama u razvoju su pod rizikom slabijeg razvoja zbog poremećaja u rastu i siromaštvu. Ipak, potrebe za intenzivnijim investicijama i aktivnostima usmjerenim na rani rast i razvoj nisu ogrančene samo na nerazvijene zemlje. UNICEF procjenjuje da još milioni djece provode najvažnije razvojne godine rastući u nestimulativnom i nesigurnom okruženju, što pod rizik stavlja njihov kognitivni, društveni i emotivni razvoj.

Investicija u rano djetinjstvo je jedan od najefikasnijih načina da se poveća sposobnost svakog djeteta da dostigne svoj puni potencijal – povećavajući njihovu sposobnost da uče u školi i, kasnije, ostvare bolje prihode kao odrasli. Ovo je posebno važno za djecu koja odrastaju u siromaštvu. Jedna dvadesetogodišnja studija pokazala je da su djeca koja su pohađala kvalitetne programe ranog razvoja u prvim godinama ostvarila za 25% bolje prihode kao odrasli nego nihovi vršnjaci koji nisu imali pristup ovim programima.

U Bosni i Hercegovini, UNICEF je omogućio razvoj strateških dokumenata iz oblasti ranog razvoja i finansijski i savjetodavno podržao uspostavu ili unapređenje usluga rane intervencije, posebno fokusiranih na najranjivije zajednice i porodice.

UNICEF poziva vlasti da povećaju investicije u rani razvoj, prošire zdravstvene i socijalne usluge koje se nude za djecu u prvim godinama života, i ojačaju usluge podrške roditeljima i starateljima.

Kampanja je dio UNICEF-ovog šireg programa podrške ranom rastu i razvoju, koji podržavaju H&M fondacija, Fondacija Conrad N. Hilton, ALEX AND ANI i Fondacija IKEA.