U BiH od sljedeće godine jeftiniji lijekovi

Savjet ministara BiH usvojio je Pravilnik o načinu kontrole cijena lijekova, njenom oblikovanju i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini.

Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović je na konferenciji za medije izjavio da je Pravilnik jednoglasno usvojen.

„Ovim će značajno pojeftiniti lijekovi u BiH, a dobra je to vijest i za naše vlade i fondove koji će moći uštedjeti dosta finansijskih sredstava zato što su neke lijekove plaćali skuplje“, istakao je Osmanović.

Lijekovi će biti jeftiniji u prosjeku za deset odsto, a Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH je dužna da Pravilnik objavi na svojoj službenoj stranici 6. marta 2017. godine, a 90 dana od tada treba početi njegova primjena.

Procjenjuje se da će država na ovome uštedjeti oko 50 miliona KM. Razmatranje Prijedloga pravilnika o visini cijene lijekova bila je jedina tačka dnevnog reda današnje sjednice Savjeta ministara BiH.