Srebrenica: 21. novembar neradni dan

​​srebrenicaOpštinska uprava Srebrenice objavila je saopštenje u kojem se navodi da je 21. novembar neradni dan.

U skladu sa Zakonom o praznicima RS, 21. novembar 2017. godine, Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, republički je praznik i neradni dan.

U dane praznika ne rade republički organi i organizacije, organi-jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Istoimenim Zakonom je propisano da će načelnik opštine, odnosno gradonačelnik odrediti koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije sa područja jedinice lokalne samouprave, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dužni da rade u dane praznika Republike i u kom obimu.