Predstavljen ReLOaD projekat: Nova inicijativa EU i UNDP-a

reload 1Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) kao nova, 10 miliona evra vrijedna, inicijativa Evropske unije (EU) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), juče je zvanično predstavljena u Sarajevu. Ukupan budžet projekta je 10 miliona evra, od toga 8,5 miliona finansira Evropska unija, a ostatak od 1,5 miliona evra sufinasiraće UNDP i jedinice lokalne samouprave uključene u ReLOaD.

ReLOaD inicijativa će poboljšati saradnju između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva (OCD), fokusirajući se na transparentno finansiranje OCD-a širom Zapadnog Balkana. U periodu od tri godine, od 2017. do 2020. godine, 38.000 građana će imati koristi od 200 projekata, koji će biti realizovani u skladu sa lokalnim prioritetima. Ovi projekti će realizirati OCD-ovi, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, a biće uključeno 50 gradova i opštna u šest zemalja Zapadnog Balkana.

Cilj ReLOaD projekta je jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva na Zapadnom Balkanu, širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva iz opštinskih budžeta, usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju nivoa pružanja usluga u lokalnim zajednicama. ReLOaD će unaprijediti finansijske mehanizme putem kojih će opštine, koje finansiraju OCD-ove, implementirati aktivnosti prioritetne za lokalni razvoj, u saradnji s organizacijama civilnog društva. Na taj način ReLOaD projekt će, u partnerstvu sa lokalnim vlastima širom Zapadnog Balkana,  doprinijeti povećanju uključenosti civilnog društva u procese donošenja odluka i poboljšanju nivoa pružanja usluga u skladu sa lokalnim potrebama.reload 2

“ReLOAD je važan program za EU. To je važan dio dosadašnje snažne EU podrške civilnom društvu, koja je utemeljena kao važan element EU strategije proširenja”, rekla je Liselotte Isaksson, šefica Sektora civilnog društva i socijalne inkluzije Generalne direkcije za politiku susjedstva i proširenje, pri Evropskoj komisiji.

“Projekat ReLOaD će, uz podršku EU i UNDP-a, olakšati uspostavu dijaloga između organizacija civilnog društva i institucija vlasti, i pomoći im u efikasnijem rješavanju potreba građana na lokalnom nivou, u šest zemalja Zapadnog Balkana”, rekao je Sukhrob Khoshmukhamedov, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH.

Projekat ReLOaD nastavlja pozitivna iskustva i dobre rezultate ostvarene tokom realizacije projekta “Jačanje lokalne demokracije (LOD)”, koji je, u periodu od 2009. do 2016. godine takođe finansirala EU, a implementirao UNDP u Bosni i Hercegovini.

“Mislim da je najveći uspjeh LOD projekta upravo njegovo multipliciranje na još pet zemalja i započinjenje novog regionalnog pristupa kroz ReLOAD projekat”, rekao je Goran Kučera,  predstavnik Ministarstva pravde BiH.

“Imajući u vidu vidljive promjene i rezultate dosegnute u okviru LOD projekta u BiH, sigurno je da će ReLOaD projekat doprinijeti daljoj demokratizaciji cjelokupne regije Zapadnog Balkana”, rekla je Amra Selesković, direktorica OCD Vesta.