Na sarajevskom aerodromu vježba i simulacija avionske nesreće

vjezba-aerodromNa Međunarodnom aerodromu Sarajevo jutros se izvodi simulacija pada aviona i spasavanja putnika.

U toku vježbe pod nazovom “Nesreća aviona na Međunarodnom aerodromu Sarajevo”, na lokalitetu njenog izvođenja izvršeno je kontrolisano paljenje vatre, koja je ugašena u predviđenom roku.

Vježbu pored gašenja požara čini i simulacija evakuacije i spasavanja putnika.

Međunarodni aerodrom Sarajevo u obavezi je da vježbu i simulaciju nesreće izvodi svake dvije godine radi provjere upotrebljivosti Plana mjera i postupaka u vanrednim situacijama.