Kraljevina Holandija i BiH: Potpisano pismo namjere u vezi sa prevencijom od poplava

ugovor za poplave holandijaAgencije za upravljanje vodama iz BiH i Kraljevine Holandije danas su potpisali pismo namjere o saradnji u oblasti prevencije od poplava i zaštite voda u BiH. Potpisivanje ovog pisma organizovali su Ambasada Kraljevine Holandije u našoj zemlji i Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Ovaj čin rezultat je dugogodišnje saradnje u ovim oblastima.

Kraljevina Holandija ima ogromno iskustvo u ovim oblastima i voljna je da, uz pomoć svojih stručnjaka, pomogne BiH da spriječi i umanji štetu od novih eventualnih poplava, kakve smo imali 2014. godine.

„Velike aktivnosti su vođene tokom 2015. i 2016. godine. Razgovarali smo ovdje u Sarajevu. Naši stručnjaci su putovali u Holandiju i produkt toga je ovaj dokument koji nam daje, rekao bih, solidne šanse da zajednički, uz podršku Holandije ali i Evropske komisije, ovo vrlo važno pitanje za BiH dugoročno i planiramo i rješavamo“, izjavio je danas Mirko Šarović, ministar za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose BiH.

Krajnji cilj potpisivanja pisma namjere jeste povećanje sigurnosti i smanjenje rizika od poplava.

„Ovo je formalan vid saradnje, potpisivanje pisma interesa, međutim, suštinska saradnje traje već izvjesno vrijeme. Drago mi je što smo bili u mogućnosti da dovedemo najbolje stručnjake, odnosno najbolje što Holandija ima u ovom trenutku, kako bismo učinili rijeke i riječne basene predvidljivijim i sigurnijim u budućnosti“, izjavio je Jurijan Krak, ambasador Kraljevine Holandije u BiH.

„Ja sam direktor agencije za vode Holandije i zaista mi je zadovoljstvo što ću sa direktorima vaše tri agencije iz tri različita područja biti u mogućnosti da radim na zaštitama od poplava“, rekao je Roelf Bleker, predsjedavajući vodne agencije „Riverenlend“.

Zaposleni u agencijama za vode u BiH smatraju da je ova saradnja višestruko korisna za BiH.

„Želimo da uspostavimo jednu stabilnu i dugoročnu saradnju u pravcu upravljanja i zaštite voda, kao i drugim oblastima u sektoru voda. Agencije za vode iz Holandije imaju dugu tradiciju u upravljanju vodama i zaštiti voda. Želja nam je da iskoristimo njihovo iskustvo, znanje i stručnost u toj oblasti“, rekao je Sead Delić, direktor agencije za vodno područje Save.

Poplave iz 2014. godine pričinile su veliku materijalnu štetu u našoj zemlji, nakon čega, u pojedinim regionima, traje višegodišnji oporavak.