Dani socijalne, porodične i dječje zaštite u Tesliću

19105555_1376220835779134_5958526016312024529_nSavez stručnih radnika socijalne djelatnosti RS organizuje stručni skup „Dani socijalne, porodične i dječje zaštite“, na kojem učestvuje i JU Centar za socijalni rad Bratunac.

Skup se organizuje u Tesliću od 12. do 14. juna, pripremljen je sadržajan program, sa ciljem da tradicija ovog stručnog skupa učini ga vodećim mjestom za susrete prakse, nauke i predstavnika vlasti.

Između ostalih, predavači su i Srđan Baralić, predsjednik UO saveza, Fermin Cordoba, direktor Odjela za ljudsku dimenziju, OSCE, Mirnes Telalović, predsjednik Saveza socijalnih radnik FBiH, Ružica Jelisavac, predsjednik Asocijacije socijalnih radnika Srbije, Branka Sladojević, pomoćnica ministra zdravlja i socijalne zaštite RS i Nada Grahovac, ombudsman za djecu RS.