DANAS SE OBILJEŽAVA DAN DRŽAVNOSTI BIH

srebrenicaDan državnosti BiH se u našoj zemlji obilježava svakog 25. novembra. Na ovaj dan 1943. godine na prvom zasjedanju ZAVNOBIH-a, održanom u Mrkonjić Gradu, usvojena je rezolucija kojom je BiH dobila ravnopravan status sa ostalim republikama bivše Jugoslavije, a svi narodi koji žive u BiH su proglašeni potpuno ravnopravnim. Tadašnjoj sjednici ZAVNOBIH-a je prisustvovalo čak 247 delegata iz svih krajeva BiH.

Ova rezolucija je, samo nekoliko dana poslije, potvrđena i tokom Prvog zasijedanja AVNOJ-a u Jajcu. Nakon oslobođenja 1945. godine BiH dobija svoj grb i zastavu.

Državnost BiH je definitivno potvrđena na Drugom zasjedanju ZAVNOBIH-a 1944. godine u Sanskom Mostu.

Danas, 73 godine poslije, Dan državnosti se ne slavi na cijelom području BiH. Dok se u Federaciji BiH 25. novembar svečano proslavlja, Republika Srpska ne priznaje ovaj dan kao dan državnosti. Kako je Srebrenica BiH u malom, tako je dan državnosti u našem gradu obilježen na sličan način. Jedni su slavili, a drugima je danas bio sasvim običan dan.