CJB Bijeljina: Obavještenje za vlasnike oružja

oruzjeCentar javne bezbjednosti Bijeljina obavještava građane, vlasnike oružja za ličnu bezbjednost da je na snagu stupio Zakon o izmjenama Zakona o oružju i municiji (Službeni glasnik RS 18/17) kojim je propisano da su vlasnici oružja za ličnu bezbjednost koji na dan stupanja na snagu ovog zakona drže oružje na osnovu isteklog oružnog lista, obavezni da do 30. juna 2017. godine podnesu zahtjev za izdavanje novog oružnog lista, uz ispunjavanje opštih i posebnih uslova iz ovog Zakona.

Istovremeno, zakonom je predviđeno da vlasnici oružja za ličnu bezbjednost koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona predali svoje oružje nadležnom organu zbog isteka roka koji je bio na snazi po Zakonu o oružju i municiji (31.12.2016. godine), mogu podnijeti zahtjev za zamjenu oružnog lista do 30. juna ove godine.

Oružni list za oružje za ličnu bezbjednost izdaje se sa rokom važenja od deset godina, izuzev za lica starija od 65 godina života kojima se oružni list izdaje sa trajnim važenjem.

Vlasniku oružja za ličnu bezbjednost koji do 30.06.2017. godine ne podnese zahtjev za zamjenu nevažećeg oružnog lista, izreći će se novčana kazna u iznosu  od 1.200 do 1.500 KM i zaštitna mjera oduzimanja oružja.