CJB Bijeljena: Ramer 10 evidentirao 1496 prekršaja

radar ramer 10U periodu od 16. juna do 5. jula 2017. godine radarski sistem „Ramer 10“ evidentirao je 1496 prekoračenja brzine na putevima u nadležnosti Policijske uprave Bijeljina, od čega je oko 30 odsto za zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima.

„S obzirom da povoljni vremenski uslovi omogućavaju razvijanje većih brzina, a neprilagođena, nepropisna i nebezbjedna brzina glavni je uzrok saobraćajnih nezgoda sa posledicama po lice. Ovom prilikom apelujemo na sve vozače da poštuju ograničenje brzine kretanja.

Izdvojili bismo, da je u periodu iza nas povećan broj saobraćajnih nezgoda na lokalnim putevima i gradskoj mreži, te shodno tome lokacija radarskog sistema „Ramer 10“ biće usmerena na ovim lokacijama.

Napomenuli bi da su sankcije za prekoračenje brzine kretanja po Zakonu o izmjenama i dopunama ZOOBS-a znatno povećane, pa je tako za prekoračenje brzine kretanja preko 20km/h od dozvoljene brzine kretanja pored propisane novčane kazne i kaznenih poena, predviđena i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom.

U cilju povoljnog stanja saobraćaja Policijska uprava Bijeljina pored navedenog radarskog sistema uključiće i sve raspoložive uređaje sa ciljem evidentiranja i sankcionisanja prekršaja, a sve u svrhu smanjenja učešća udjela brzine u uzrocima saobraćajnih nezgoda.

Napominjemo naše građane da će uređaj za mjerenje brzine kretanja „Ramer 10“ na putevima koji su u operativnoj nadležnosti naše Uprave biti do kraja mjeseca jula.

Uspori, ne žuri! Brzinu prilagodi stanju i uslovima puta“, navodi se u saopštenju CJB Biljeljina.