Saopštenje kriznog štaba opštine Srebrenica

Shodno zakljuccima Vlade Republike Srpske o preventivnim mjerama zas”tite stanovnis’tva u vezi sa  virusom korona (COVID-19), dana 13.03.2020.godine sa poc”etkom u 11:00 sati u prostorijama Ops*tinske uprave ops*tine Srebrenica odrzan je sastanak kome su prisustvovali:Nacelnik ops’tine, predstavnici zdravstvenih institucija sa podruc“ja ops*tine Srebrenica, predstavnici Ministarstva unutras”njih poslova Republike Srpske-Policijska uprava Zvornik-Policijska stanica Srebrenica, nadle2nih ops”tinskih slu2bi i odjeljenja Opstinske uprave ops*tine Srebrenica i donijeti su sljedeéi zakljucci:

Read more

Ambasadorka Švajcarske u BiH posjetila opštinu Srebrenica

Andrea Rauber Sakser, ambasadorka Švajcarske u Bosni i Hercegovini, danas je posjetila opštinu Srebrenica. Sa načelnikom ove opštine, Mladenom Grujičićem razgovarala je o projektima koji su realizovani u Srebrenici, a koje je vlada Švajcarske pomogla. Takođe, razgovarano je o budućnosti, ali i o nekim potezima koji mogu biti povoljni za sve.

Read more