Anketiranje Republičkog zavoda za statitstiku Republike Srpske

Republički zavod za statistiku Republike Srpske obavještava da će u periodu od 17.02. do 09.03.2020. godine statističke institucije u Bosni i Hercegovini anketirati uzorkom izabrana domaćinstva, a sa ciljem formiranja novog Okvira za izbor uzorka. Anketiranje na teritoriji Republike Srpske će vršiti anketari koji će imati akdeditacije Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske.

Anketiranje domaćinstava će se realizovati i na teritoriji opštine Srebrenica, a prikupljeni podaci o domaćinstvima će biti povjerljivi i korisće se isključivo za statističke svrhe, a u skladu sa Zakonom o statistici Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj: 85/03).

Izvor: www.srebrenica.gov.ba