AMS RS i auto moto društva učestvuju u provođenju preventivno edukativne aktivnosti

Auto moto savez Republike Srpske i auto moto društva učestvuju u provođenju preventivno edukativne aktivnosti pod nazivom
“Vozači,škola je za nas,oprez je za vas!”
Aktivnost će se provesti na području Republike Srpske ,u periodu od 01. do 30. septembra 2020.
godine,zajedno sa Ministarstvom saobraćaja i veza
Republike Srpske,Agencijom za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske i Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Cilj provođenja ove preventivno-edukativne aktivnosti jeste povećanje nivoa bezbjednosti djece u saobraćaju,u Republici Srpskoj ,povećanjem pažnje vozača početkom školske godine u zonama škola, kao i edukacijom učenika,roditelja i nastavnika o pravilnom ponašanju djece u saobraćaju i razvoju svijesti o bezbjednosti djece.
Ciljna grupa kojoj se obraćamo,su vozači, roditelji i učenici.