AMD „Srebrenica“ Bratunac: Preventivna kampanja „Vozači, škola je za nas, oprez je za vas!“

AMS RS i Auto-moto društva, zajedno sa Ministarstvom saobraćaja i veza RS, Agencijom za bezbjednost saobraćaja RS, Ministarstvom prosvjete i kulture RS i Ministarstvom unutrašnjih poslova, danas su započeli preventivno-edukativnu aktivnost pod nazivom „Vozači, škola je za nas, oprez je za vas!“.

Cilj provođenja ove preventivno-edukativne aktivnosti jeste povećanje nivoa bezbjednosti djece u saobraćaju u Republici Srpskoj, povećanjem pažnje vozača početkom školske godine u zonama škola, kao i edukacijom učenika, roditelja i nastavnika o pravilnom ponašanju djece u saobraćaju i razvoju svijesti o bezbjednosti djece.

Ciljna grupa na koju je usmjerena ova preventivno-edukativna aktivnost su vozači, roditelji i učenici.

Navedena aktivnost trajaće do 30. septembra 2019. godine.