AMD „Srebrenica“ Bratunac: Preventivna kampanja „Niti jedna brza vožnja“

AMS RS i auto-moto društva, u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Agencijom za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske i jedinicama lokalne zajednice, provodi preventivnu kampanju pod nazivom „NITI JEDNA BRZA VOŽNjA “.

I u toku 2019. godine ovu kampanju podržava i učestvuje u njenom provođenju „Auto Milovanović“, d.o.o. Banja Luka.

Kampanja će se provoditi u periodu od 20. juna do 31. avgusta 2019. godine.

Brzina kretanja vozila indentifikovana je kao ključni faktor rizika nastanka saobraćajnih nezgoda i povreda u njima. Vožnja brzinom većom od dozvoljene jedan je od osnovnih faktora rizika u saobraćaju, koji podjednako utiče kako na broj saobraćajnih nezgoda tako i na težinu povreda u tim saobraćajnim nezgodama.

Na osnovu podataka MUP RS, u toku 2018. godine 19,8 % ili 2.056 saobraćajnih nezgoda dogodilo se zbog vožnje nepropisnom i neprilagođenom brzinom.

Kako bi se povećao nivo bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj, provodi se navedena kampanja sa ciljem smanjenja broja vozača koji ne poštuju ograničenje brzine kretanja vozila na putevima u Republici Srpskoj, a samim tim smanjiće se i broj saobraćajnih nezgoda čiji je uzrok nepropisna i neprilagođena brzina.