BRATUNAC: NAREDBA O OBAVEZNOM SPROVOĐENJU MJERA ZA REAGOVANJE NA POJAVU BOLESTI IZAZVANE NOVIM VIRUSOM KORONA

Na osnovu člana 22.Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br.121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br.90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„, broj: 97/16 i 36/19), čl.67. Statuta opštine Bratunac ( Službeni Glasnik opštine Bratunac br.10/2017), te na osnovu Odluke o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske (“Službeni Glasnik RS“ br.25/20), na osnovu tačke 14. Zaključka Republičkog štaba br.59-1/20 od 20.10.2020.godine i Odluke štaba za vanredne situacije Bratunac od 22.10.2020.godine, Načelnik opštine donosi:

N A R E D B U
o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona
(COVID-19) na području opštine Bratunac

Član 1.

1) U cilju sprečavanja širenja korona virusa SARS-COV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji opštine Bratunac i zaštite i spašavanja stanovništva do 16.11.2020.godine zabranjuju se:
– Sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica
– Sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe,krštenja,rođendani,proslave i drugi porodični skupovi slične prirode)
– Izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj,ishranu i piće
– Postavljanje barskih stolova i stolica, stajanje za šankom i drugim mjestima u objektu i korišćenje nargila u ugostiteljskim objektima za smještaj,ishranu i piće
2) Obavezuju se građani da:
– na otvorenom i u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada) i pridržavaju se zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra
– u zatvorenim prostorijama da se, pored nošenja zaštitne maske i održavanja fizičkog rastojanja od dva metra,pridržavaju uputstava Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske za boravak u zatvorenom prostoru,u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.
3) Od obaveze nošenja zaštitne maske su izuzeta djeca mlađa od 7 godina, lica sa posebnim potrebama koja ne mogu skinuti masku bez pomoći drugih i lica koja obavljaju fizičku sportsku i rekreativnu aktivnost u okviru sportskih objekata.

Član 2.

Ograničava se radno vrijeme od 06,00 do 24,00 časa do 16.11.2020. godine svakim radnim danom i u dane vikenda i to:
– Ugostiteljskim objektima za ishranu i piće i smještaj
– Ugostiteljskim objektima za ishranu i piće sa sjedištem u mjestu Krasanpolje,lokalitet Rajska plaža
– Priređivačima igara na sreću
Navedeni objekti iz prethodnog stava moraju biti zatvoreni u 24 časa (bez gostiju) i nije dozvoljeno „vrijeme tolerancije“.

Član 3.

Pravna lica,preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima dužni su svoj rad organizovati uz obavezno preduzimanje mjera i pridržavanja uputstava propisanih u Uputstvu JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju.
Subjekti koji pružaju usluge iz oblasti ugostiteljstva , umjetnosti i zabave (bioskopi i sl.) dužni su:
-organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisane fizičke distance i
-na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu u odnosu na njegovu površinu.

Član 4.

Za sve ono što nije regulisano ovom Naredbom primjenjivaće se mjere propisane odredbama Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije br.59-1/20 od 20.10.2020.godine.

Član 5.

Zadužuje se Odsjek za inspekcijske poslove i Komunalna policija da u provođenju ove naredbe obezbjedi poštovanje iste od strane naprijed navedenih subjekata.

Član 6.

O izvršenju zadataka iz ove Naredbe, organi iz člana 5. Ove naredbe, svakodnevno će izvještavati Opštinski štab za vanredne situacije.

Član 7.

Danom donošenja ove Naredbe stavlja se van snage Naredba br.02-020-153-16/20 od 23.09.2020.godine.i Naredba br.02-020-153-17/20 od 01.10.2020.godine
.
Član 8.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Bratunac“

KOMANDANT ŠTABA
Nedeljko Mlađenović,dipl.inž.maš.

Izvor: opstinabratunac.com