16. sjednica SO Bratunac: Usvojen Nacrt budžeta za 2019. godinu

Odbornici Skupštine opštine Bratunac na današnjoj 16. redovnoj sjednici usvojili su Nacrt budžeta za 2019. godinu u iznosu od 7,4 miliona maraka, koji je za 500 maraka niži u odnosu na ovogodišnji.

Budžetski prihodi ostali su na nivou planiranih prihoda za 2018. godinu i iznose 7.486.200 KM. Poreski prihodi iznose 5.909.200 KM, i u odnosu na plan za 2018. godinu viši su za 8 odsto. Neporeski prihodi iznose 1.061.000 KM i niži su za 7 odsto u odnosu na plan za 2018. godinu.

Sredstva za lična primanja zaposlenih u 2019. godini iznosiće 2.743.300 KM, što je za 4 odsto više od sredstava planiranih u 2018. godini. Sredstva za bruto plate zaposlenih u Opštinskoj upravi, Centru za socijalni rad, Obdaništu, Domu kulture i Turističkoj organizaciji iznose 2.104.100 KM, i povećana su za 1 odsto u odnosu na planirana sredstva u 2018. godini.

Sredstva za plate u 2019. godini povećana su kod Centra za socijalni rad zbog toga što, prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, Centar za socijalni rad treba da zaposli psihologa i socijalnog radnika.

U 2019. na povećanje sredstava za plate uticaće povećanje prosječne plate u Opštinskoj upravi, što utiče na povećanje plata funkcionera i prijem još jednog komunalnog policajca.

Opština Bratunac, navedeno je u obrazloženju Nacrta budžeta, trenutno zapošljava 73 lica, od čega su 4 funkcioneri, 11 vatrogasci, 58 ostali zaposleni u Opštinskoj upravi.

Sredstva u iznosu od 185.000 KM uložiće se u rekonstrukciju puteva, ulica i ostalih objekata. Uložiće se oko 35.000 KM za rekonstrukciju lokalnih puteva. Planirana su sredstva za rekonstrukciju ulica i ostalih objekata infrastrukture u gradu u iznosu od 35.000 KM.

Za sufinansiranje rekonstrukcije i modernizacije lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica planirana su sredstva u iznosu 90.000 KM.

Za rekonstrukciju gradskog stadiona i parka ispred stadiona i ostalih objekata uložiće se oko 25.000KM. Za opremanje opštinske administracije biće izdvojeno 15.000KM, za Teritorijalnu vatrogasnu jedinicu Bratunac 10.000 KM, za nabavku knjiga i opreme za biblioteku 5.000 KM, za Obdanište 2.000KM, za SŠC 10.000KM (nabavka kompjutera).

Na sjednici nije prihvaćena inicijativa grupe građana o smanjenju odborničkih naknada.