Potpisani ugovori sa predstavnicima nevladinih organizacija

Načelnik Opštine Bratunac Nedeljko Mlađenović potpisao je danas ugovore sa predstavnicima osam nevladinih organizacija, čiji projekti su prošli na Javnom pozivu Opštine Bratunac za nevladine organizacije.

“Nakon sprovedenog Javnog poziva, sredstva planirana za nevladin sektor će biti realizovana putem ovog Javnog poziva. Osam nevladinih organizacija je ispunilo osnovne kriterijume i danas sa njima potpisujemo ugovore. Karakteristika Opštine Bratunac je da ima aktivan nevladin sektor, sa kojim smo i do sada imali dobru saradnju. Kada smo vidjeli da je osam organizacija konkurisalo i da su svi projekti korisni za našu lokalnu zajednicu cilj nam je bio da svi projekti prođu, pa je zbog toga došlo do manjih smanjenja budžeta određenih projekata, kako bi svi prošli. Ukupna vrijednost svih projekata je oko 28.000 KM. Ovo su prvi koraci da na ovakav način realizujemo sredstva za nevladine organizacije, a u narednom periodu ta sredstva će biti i veća, a biće i više projekata. Veoma smo zadovoljni sa kvalitetom ovih projekata, a mi smo i ranije sarađivali sa ovim organizacijama, kada su realizovani i veći projekti od kojih su građani Bratunca imali korist“ rekao je načelnik Mlađenović.

Svi koji su danas došli na potpisivanje ugovora rekli su za Ups mediu da su zadovoljni novčanim iznosima koje će opština prebaciti na račune njihovih udruženja, a riječ je o sledećim udruženjima:

  • Udruženje građana „Super U“ Bratunac,
  • Eko-rafting klub „Rajska plaža“ Bratunac,
  • Udruženje roditelja hendikepirane djece i omladine „Leptir“ Srebrenica,
  • Udruženje „Eko turistički centar Zelenika“Bratunac,
  • Udruženje žena „Priroda“ Bratunac,
  • Udruženje žena „Maja“ Kravica-Bratunac,
  • Udruženje žena „Jadar“ Konjević Polje-Bratunac,
  • Udruženje građana „Fagus“ Bratunac.

A.A.