1. maj – Međunarodni praznik rada

Danas obilježavamo 1. maj, Međunarodni praznik rada. Ovaj datum ustanovljen je krajem 19. vijeka kada su se radnici u industriji borili za svoja prava, odnosno kraće radno vrijeme, više odmora i slobodnog vremena.

Njegov značaj je bio posebno istaknut u državama koje su imale socijalistički sistem, kao što je i bivša Jugoslavija. Tada je to je bio državni praznik, preduzeća nisu radila, a nije bilo dozvoljeno ni da se rade poljoprivredni poslovi.

Prvi maj se zadržao kao državni praznik i nakon raspada bivše države. Kod nas je on danas, uglavnom, sinonim za druženje. Može se reći da su ga praktično mladi usvojili kao svoj praznik, kada se okupljaju i uz obilje hrane i pića druže na popularnim izletištima. Kod nas je nemoguće zamisliti 1. maj bez dima iz roštilja i glasne muzike.

Ove godine situacija je malo drugačija zbog epidemije korona virusa, pa će izletišta ostati prazna.

U većini ostalih država koje obilježavaju ovaj datum, on je prilika za masovne marševe i skupove na kojima radnici traže svoja prava ili ističu određene zahtjeve iz oblasti ljudskih prava i slično.

Piše: M.V.