Srebrenica: Osnivanje JZU Specijalna bolnica za internu i fizikalnu medicinsku i rehabilitaciju

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Milroslav Zotović“ na inicijativu Opštine Srebrenica u saradnji sa Vladom RS i resornim ministarstvima započeo je rad na izradi Studije isplativosti i izvodivosti projekta revitalizacije i ponovnog stavljanja u funkciju „Banje Guber“.

Read more