“Vrijeme je za biznis“ – gost Borisav Petrović

U rubrici “Vrijeme je za biznis“ našeg radija ponovo smo ugostili Borisava Petrovića, pčelara iz Bratunca. On je nedavno osvojio zlatnu medalju za kvalitet meda na Sajmu pčelarstva u Tuzli, a juče je povodom Dana opštine Bratunac dobio posebnu Zahvalnicu za najmlađeg pčelara.

“Po drugi put sam dobio zlatnu medalju na Sajmu pčelarstva u Tuzli, za bagremov med. Moj med je imao 31,05 poena, a maksimalno je 32,4. Medalje su razvrstane po kategodijama, tako da je od 320 poslatih uzoraka oko 150 dobilo zlatnu medalju. Ovo priznanje znači mnogo, jer dobar dio kupaca traži sertifikat kada kupuje med. Juče mi je dodjeljena i Zahvalnica povodom Dana opštine, kao najmlađem pčelaru. To priznanje mi zaista mnogo znači“ rekao je Borisav Petrović.

Sa Borisavom smo pričali i o ovogodišnjem prinosu meda i matica.

“Ove godine je prinos meda bio slabiji za 50% u odnosu na prethodnu godinu. Bitno mi je da je kvalitet meda dobar. Što se tiče prinosa matica, prezadovoljan sam. Povećao sam proizvodnju, zahvaljujući i učešću na vašem Sajmu poslovnih ideja, koji bih svakome preporučio. Broj društava sam povećao sa dvadeset na trideset i pripremio pčele za zimu“ zaključio je Borisav Petrović.

Piše: M.V.