„Tema dana“ – Gost: Stanko Tomić

Gost današnje radio-emisije „Tema dana“ , koju emitujemo u sklopu našeg Jutarnjeg programa, bio je Stanko Tomić, direktor Osnovne škole „Petar Kočić“ iz Kravice. Sa njim smo razgovarali o početku nove školske godine, o radovima koji su tokom ljeta izvršeni na zgradi ove škole, kao i o inovacijama koje je ova škola u posljednje vrijeme uvela u svoj obrazovni sistem.

„Sve je spremno za nesmetan rad škole i evo čekamo taj drugi septembar da djeca dođu i da popune školske klupe. Nažalost, kao i većina škola u Republici Srpskoj, i mi se suočavamo sa problemom manjeg broja učenika. Svega sedam učenika je upisano za 2019./2020. školsku godinu, što je za četiri učenika manje u odnosu na prethodnu školsku godinu. Na prostoru cijele države, a i šire, stanje sa natalitetom je u drastičnom padu i ne vidi se rješenje koje bi taj problem otklonilo. Generalno, sve institucije na nivou republike rade na tome bi se povećao natalitet, a samim tim bi se povećao i broj đaka koji bi se upisivali u škole širom države.“, ističe naš gost.

S obzirom na to da Osnovna škola „Petar Kočić“ nema veliki broj đaka, naš sagovornik je tu okolnost naveo kao pozitivnu jer je olakšana saradnja sa roditeljima. Bez saradnje učenika, nastavnika i roditelja nema uspješnog vaspitno-obrazovnog procesa.

„I ove godine Ministarstvo posvjete i kulture sa Republičkim pedagoškim zavodom poklanja udzbenike za prva dva razreda osnovne škole. Ministarstvo porodice, omladine i sporta pored finansiranja određenih projekata tokom godine, obezbjeđuje i sve udžbenike za učenike iz četvoročlanih i višečlanih porodica.“, ističe Tomić.

Tradicionalno, Republički pedagoški zavod Republike Srpske svake godine u sedmici prije početka školske godine organizuje seminare za stručno osoblje, učitelje i nastavnike. Naš sagovornik smatra da pohađanja ovakvih skupova itekako utiče na vaspitno-obrazovni rad svih kadrova.

„Stalno se radi na poboljšavanju obrazovnog sistema i međuljudskim odnosima u našoj školi. Uvođenje elektronskog dnevnika u naš obrazovni sistem je jedan vid napredovanja u radu i pristupačnosti roditeljima. Učenici, nastavnici i roditelji se u svakom trenutku mogu ulogovati na stranicu elektronskog dnevnika i vidjeti šta ih interesuje: ocjene, vladanje, izostanke i sl.“

I osoblje iz ove škole je tokom ljeta sredilo enterijer i eksterijer školske zgrade, kako bi učenicima pružilo što ugodniji boravak u istoj. Osnovna škola „Petar Kočić“ iz Kravice ima ukupno 110 učenika što podrazumijeva: centralnu školu u Kravici, devetogodišnje područno odjeljenje u Konjević Polju i petogodišnju školu u Pobuđu. Prije dvije godine određen broj učenika iz škole u Konjević Polju napustio je ovu školu, a nastavu od tada djeca pohađaju u Novoj Kasabi gdje nisu ispunjeni osnovni uslovi za rad. Ta škola izdaje svjedočanstva pod nazivom „Vladislav Skarić“, a škola je iz Sarajeva.

Piše: A.A.