Tema dana – 31.10.2018. – Projekat „Unapređenje socijalne inkluzije djece sa poteškoćama u razvoju iz opštine Bratunac“

U današnjoj emisiji „Tema dana“ govorili smo o projektu „Unapređenje socijalne inkluzije djece sa poteškoćama u razvoju iz opštine Bratunac“. Naše gošće, sa kojima smo i razgovarali o projektu, bile su Ivana Srdanović, defektolog, i Marijana Matić, psiholog, stručne saradnice za radionice sa djecom u okviru projekta.
„Do projekta je došlo kako bi se unaprijedilo funkcionisanje djece sa poteškoćama, kako zdravstveno tako i socijalno, te kako bi se poboljšala komunikacija između njih i zaposlenih u institucijama, jer se, generalno, ne obraća pažnje na ovu populaciju onoliko koliko bi trebalo. Sveukupni cilj projekta je poboljšana dostupnost i kvalitet javnih usluga kroz unapređenje socijalne inkluzije djece sa poteškoćama u razvoju.“, izjavila je Marijana Matić.
„Direktni korisnici projekta su 33 djece i mladih sa poteškoćama u razvoju iz opštine Bratunac i 30 roditelja djece sa poteškoćama u razvoju. S druge strane, indirektni korisnici su vršnjaci djece sa poteškoćama u razvoju, kako bi se dopinijelo ostvarivanju i unapređivanju njihove socijalne inkluzije. Indirektni korisnici projekta biće i zaposleni u javnim institucijama opštine Bratunac, sa kojima će se vršiti edukacija poboljšanja njihovih komunikacijskih vještina sa osobama sa poteškoćama u razvoju“, rekla je Ivana Srdanović.

Aktivnosti u okviru projekta biće organizovane u periodu od 1. novembra 2018. do 31. maja 2019. godine.

Projekat „Unapređenje socijalne inkluzije djece sa poteškoćama u razvoju iz opštine Bratunac“ realizuje se u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija UNDP.