Tema dana – 2.11.2018. – Projekat “Inkluzija starih osoba i aktivno starenje”

Mirjana Ostojić Crveni krst BratunacGošća današnje emisije „Tema dana“ bila je Mirjana Ostojić, sekretar OOCK Bratunac. Povod njenog gostovanja je projekat “Inkluzija starih osoba i aktivno starenje”, koji provodi CK u saradnji sa Centrom za socijalni rad Bratunac.

„Ovaj projekat podrazumijeva posjete geronto domaćica domaćinstvima starih, iznemoglih bolesnih i invalidnih lica na području opštine Bratunac, tačnije 20 takvih osoba obuhvaćeno je projektom. U periodu od oktobra 2018. godine do februara 2019. godine geronto domaćice će dva puta mjesečno obilaziti domaćinstva i održavati higijenu u kući, što podrazumijeva: čišćenje kuće, pranje veša i suđa, eventualna pomoć u ličnoj higijeni, te pomoć pri pripremi jela i nabavci namirnica. Osim toga, projektom je predviđeno održavanje i nekoliko radionica za stare osobe, i to okupaciona radionica, koja je prvenstveno namijenjena starijim ženama, to su dekupaž-radionice, gdje će one biti obučene da ovom tehnikom izrađuju predmete, gdje će se družiti i aktivno provoditi vrijeme. Druga radionica se odnosi na prava starijih osoba, gdje će stručna saradnica iz Centra za socijlani rad pojasniti zakonske propise za stare osobe, upoznati ih sa njihovim pravima, ali i sa obavezama njihovih potomaka. Treća radionica je namijenjena starim osobama koje su žrtve nasilja u porodici ili su potencijalne žrtve, jer smo svjedoci da u posljednje vrijeme, nažalost, imamo i tu pojavu.

Planiramo održati i šahovski turnir za starije osobe, to je, da kažemo, sportsko-rekreativna aktivnost, gdje ćemo jačati sportski duh i obezbijediti aktivno provođenje vremena za stare osobe. Organizovaćemo i jedan izlet za stare osobe, kako bi se oni družili.

Paralelno sa ovim aktivnostima, radićemo i na uspostavljanju volonterskog servisa gdje ćemo obučiti deset volontera da rade sa starim osobama i da im pomažu u njihovim svakodnevnim aktivnostima, kako bismo obezbijedili održivost projekta i nakon februara.

U okviru projekta, izgradićemo i jednu rampu za stare osobe i invalide pri ulasku u Centar za socijalni rad“, rekla je, između ostalog, naša sagovornica, te pozvala da svi građani obrate pažnju na stara lica, da im pomognu koliko mogu, jer su to lica koja su specifična i osjetljiva kategorija našeg društva.