Tema dana – 15.10.2018. – Predrag Petrović

Gost u emisiji „Tema dana“ bio je Predrag Petrović, potpredsjednik Udruženja dijabetičara u Srebrenici. Sa našim gostom smo razgovarali o obilježavanju Svjetskog dana mentalnog zdravlja i Dana okupacionih terapeuta.
„U narednih mjesec dana Udruženje će raditi na obilježavanju tri značajna datuma, to su Svjetski dan mentalnog zdravlja i Dan okupacionih terapeuta, kao i 14. novembar, Svjetski dan borbe protiv dijabetesa. Centar za mentalno zdravlje Srebrenica će ove dane obilježiti 19. oktobra, i mi ćemo zapravo napraviti okrugli sto, gdje ćemo razgovarati o okupacionoj terapiji i mentalnom zdravlju, dakle, napravili smo spoj ove dvije oblasti. Ovogodišnja tema je ‘Mentalno zdravlje mladih u svijetu koji se mijenja’ i glavne teme su zapravo i faktori rizika koji su dominantni kod mladih ljudi kada je u pitanju mentalno zdravlje – to su vršnjačko nasilje, nasilje na društvenim mrežama i treća je ovisnost o novim tehnologijama, odnosno o internetu. Ovaj događaj – okrugli sto – biće u skladu sa ovim temama. Na okrugli sto biće pozvane sve institucije koje se bave mladima- Centar za socijalni rad, predstavnici policije, predstavnici škola, vrtića, mediji“, najavio je Predrag Petrović.