Svjetski dan radija – 13. februar

Danas je svjetski dan radija, koji je Unesko utvrdio 2011. godine, jer je na ovaj dan 1946. prvi put emitovan program Radija UN.  Uz čestitke Vama, našim slušaocima i nama koji radimo  na radiju, u nastavku teksta vam donosimo devet zanimljivosti o radiju koje možda niste znali.

  • Dejvid E. Hjuz je prenio Morzeovu azbuku bežično 1878. godine i to se smatra za sam početak istraživanja koja su dovela do pojave radija. Međutim njegov rad nije ispunio zahtjeve u vezi poznavanja prirodnog principa ili poznavanja procesa koji je predmet novog fenomena.
  • Bitan doprinos razvoju radija dao je brazilski svještenik Roberto Landel de Moura, koji je vršio eksperimente 1893. i 1894. godine, ali nije objavio svoje rezultate do 1900. godine.
  • Ruski naučnik Aleksandar Stepanovič Popov je napravio prvi uređaj koji je u prijemnom kolu sadržao koherer. Međutim, taj uređaj je bio predstavljen kao detektor munja.
  • Za izumitelja radija smatra se Giljermo Markoni, koji je prvi slao radio signale 1896. godine, ali ne i glas. Prvi eksperimenti sa prenosom glasa su početi 1900. godine. On je dobio i Nobelovu nagradu 1909. godine.
  • Do 1943. se smatralo da Nikola Tesla nije imao udjela u nastanku radija, ali su potom pronađeni dokazi da je on još 1892. godine stvorio nacrt za prvi radio. To je kasnije potvrdio i Vrhovni sud SAD.
  • Prva komercijalna radio stanica je osnovana 1919. godine u Holandiji. Nakon toga je došlo do razvoja radio drama, odnosno u to vrijeme veoma popularnih sapunica.
  • U Velikoj Britaniji je 1922. godine uvedena radio licenca, odnosno pretplata od 50 penija i bez plaćanje tog iznosa niste mogli da slušate radio. Te godine je osnovan radio program BBC-a, odnosno sam BBC.
  • Što se tiče naše regije, prvo emitovanje radio programa je bilo putem preteče Radio Beograda, a to je bio Radio Beograd – Rakovica, koji je bio dio radio telegrafske stanice u vlasništvu jedne francuske kompanije. Ovaj radio je počeo emitovanje programa 1924. godine. Program je emitovan tri puta nedjeljno u trajanju od jednog sata. Uvedena je i pretplata za slušanje radija.
  • Zvanično, Radio Beograd je sa programom počeo 8. marta 1929. godine. Takođe, Radio Zagreb je počeo sa radom 15. maja 1926. i tada je bio privatna radio stanica.

Smatra se da pristup radio programu ima 95% svjetskog stanovništva i da je to medij sa najvećom pokrivenošću u svijetu.