“Muzika i mladi“ danas u programu USPMedia i Super radija

Danas u okviru našeg redovnog programa emitujemo emisiju „Muzika mladih“, čiji su autori iz Bratunca: Teodora, Miladin, Ružica, Bogdan i Maja, dok autorski tim iz Niša čine: Jovana, Miroslav, Ana, Petra i Ines. Naši građani novinari su kroz uvode o muzičkim događajima u svojim gradovima, ankete i intervjue, pričali o uticaju muzike na formiranje karaktera mladih, kao i o tome koju muziku mladi danas slušaju, a koju su im naši sagovornici preporučili.

Emisija je nastala kao zajednička aktivnost Udruženja “Prijatelji Srebrenice” iz Bosne i Hercegovine i Udruženja građana “Centar za unapređenje društvene svesti – Super građanin” iz Niša (Srbija), Emisija je dio projekta jačanja glasa i promocije ranjivih kategorija u medijima.

Ova Udruženja, kroz svoje samostalne radionice za četiri grupe polaznika u obje zemlje, ali i kroz video tutorijale za građane/ke novinare/ke, uradili su niz radio emisija o temama koje su odabrali sami polaznici /e. Tema današnje emisije je „Muzika mladih“, a njeni autori.