„Dobar dan, regijo“- “Ekonomska i profesionalna ranjivost medija su povećane tokom pandemije”, intervju sa Zlatanom Musićem

U današnjoj emisiji “Dobar dan regijo” razgovarali smo sa Zlatanom Musićem, službenikom za ljudska prava u OSCE Misiji u BIH, a u okviru projekta Medijske slobode. Povod za razgovor je sastanak sa medijima iz zone odgovornosti terenske kancelarije OSCE Misije u Srebrenici, kao i medijima iz Tuzle i. Brčkog, a koji je inicirao OSCE u BiH.

Read more

„Dobar dan, regijo“ – Udruženje roditelja i hendikepirane djece i omladine “Leptir” i završnica projekta „Izaberi sport, a ne zavisnost“

Današnju emisiju “Dobar dan, regijo” realizovali smo putem telefonske veze kako bi se pridržali mjera donijetih radi prevencije od pojave korona virusa u našem gradu. Sa našim sagovornicama Marijanom Matić psihologom, Ivanom Jovanović defektologom i Željkom Katanić, predsjednicom Udruženja roditelja i hendikepirane djece i omladine “Leptir” iz Srebrenice smo razgovarali o završnici projekta “Izaberi sport, a ne zavisnost”, koji implementira Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLoad) i UNDP.

Read more

„Dobar dan, regijo“- Gošća: Meliha Šabanović iz SOS Dječija sela i socijalna radnica programa Jačanja porodica u Srebrenici

U jučerašnjem Omladinskom programu za Bratunac i Srebrenicu smo, telefonskim putem, realizovali još jedno izdanje emisije „Dobar dan, regijo“. Gošća našeg radija bila je Meliha Šabanović iz SOS Dječija sela BiH, odnosno socijalna radnica programa Jačanja porodica u Srebrenici. S obzirom na trenutnu situaciju u društvu i kada svi moramo biti u socijalnoj izolaciji, javila se potreba da govorimo o porodičnom nasilju, jer se može desiti da kuća nije mjesto sigurnosti i zaštite.

Read more