„Dobar dan, regijo“ – Gost: Aleksandar Vasić

U emisiji „Dobar dan, regijo“ sa doktorom Vasićem smo razgovarali o bolestima zavisnosti među mladima, koje su mjere i šta treba preduzeti da se djeluje preventivno. Sve veći je porast procenata mladih koji su skloni zavisnosti od alkohola, kocke, raznih vrsta droga i nikotina.

„Mladi ističu da se boje za svoju budućnost, da se osjećaju izolovano i dovode bolesti zavisnosti sa problemom socijalne isključenosti. To se može povezati sa problemima u školi, kao i problemima i nerazumjevanjem kod kuće.

U Bratuncu je stanje stvarno alarmantno, socijalna isključenost mladih u zajednici je sve veća, što za posljedice ima porast broja oboljelih od nekih zavisnosti. Ove bolesti imaju uticaj i na čitavu zajednicu, počevši od porodice, a kasnije se povećava i stopa kriminala. Generalna ocjena mladih sa područja opštine Bratunac nije zadovoljavajuća. Sve je više mladih koji uživaju u alkoholu, pušenju, konzumaciji droga, hroničnih nezaraznih pa čak i zaraznih bolesti.“, ističe naš gost.

Današnji mediji i internet doveli su do toga da roditelji imaju sve manje uticaja na svoju djecu, pa tako zna doći do toga da su djeca poluinformisana ili neinformisana o nekim stvarima. U tom slučaju dolazi do neželjenih trudnoća, konzumacije droga koje dalje dovode ne nehigijenskih uslova života i razvoja nekih oboljenja. Sve institucije, od Doma zdravlja do medija treba da se uključe u rješavanje ovog problema.

„Be in charge – ti odlučuješ“, projekat koji je podržan putem programa RELoad koji implementira UNDP uz podršku Evropske komisije. Doktor Aleksandar Vasić je aktivno učestvovao na kreiranju ovog programa koji se sastoji od edukacija koje će obuhvatiti sve učenike srednjih škola, kao i učenike dva završna razreda osnovnih škola. Predviđen je forum teatar i medijska kampanja. U planu je pokretanje savjetovalištva za mlade u okviru Doma zdravlja u Bratuncu, koje će raditi dva puta sedmično u kojem će biti dostupan psiholog.

Projekat „Be in charge – ti odlučuješ“ implementira NVO Udruženje „Prijatelji Srebrenice“ u saradnji sa Domom zdravlja Bratunac.