15. MART – SVJETSKI DAN PRAVA POTROŠAČA

Danas je 15. mart, dan koji se u svijetu obilježava kao Svjetski dan prava potrošača.  Obilježavanje ovog dana počelo je 1983. godine i ustanovljeno je odlukom Ujedinjenih nacija, a svake godine ima neku posebnu temu. Ovogodišnja tema je ”Pametno sa pametnim tehnologijama – Zaštita potrošača u digitalnom svijetu”.

Povodom obilježavanja ovog dana, u naš radio program pozvali smo Željanu Pjevalicu iz Udruženja ”Priroda” Bratunac. Udruženje ”Priroda” je od ove godine počelo intenzivnije da radi na zaštiti prava potrošača, pa smo za početak našu gošću pitali o zakonskom okviru, o definisanim i garantovanim pravima potrošača,  kao i o aktivnostima koje će biti provedene.

”Zakon o zaštiti potrošača Republike Srpske je usvojen prilično davno, posljednji prečišćeni tekst je iz 2014. godine. U skladu sa ovim zakonom na području Republike Srpske postoje udruženja koja se bave zaštitom potrošača, među kojima je i naše udruženje i ono je upisano u registar Ministarstva trgovine i turizma. Postoji osam osnovnih potrošačkih prava, a to su: pravo pristupa osnovnoj robi i uslugama, pravo na obrazovanje o pitanjima potrošača, pravo na sigurnost i zaštitu života i zdravlja, pravo na informisanost, pravo na izbor, pravo da potrošač bude saslušan i zastupan, pravo na naknadu štete i kompenzaciju i pravo na život i rad u zdravoj i održivoj okolini.  Naš cilj za naredni period je da implementiramo pozitivne zakonske propise, a moram istaći da je pomenuti zakon zaista dobar. To ćemo uraditi tako što ćemo informisati potrošače o njihovim pravima, ali radićemo i sa trgovcima i javnim preduzećima koja pružaju usluge” započela je priču Željana Pjevalica.

Naredna bitna stvar koju smo željeli da saznamo odnosila se na to koje od navednih prava je najviše ugroženo.

”Ono što smo saznali od kolega koji se duže bave ovim poslom jeste da je najčešće pravo koje se uskraćuje – pravo informisanost. Ljudi su prilično slabo informisani. Takođe, potrošači rijetko kad dobiju priliku da ih neko sasluša u vezi određenih problema. Mislim da je i trgovcima u interesu da imaju zadovoljne kupce” nastavila je Željana Pjevalica.

Prema podacima, prošle godine u Republici Srpskoj bilo je svega 217 reklamacija, od kojih je 107 usvojeno.

”Taj podatak samo potvrđuje ono što smo rekli o slaboj informisanosti potrošača. Ono što još želim da istaknem jeste da potrošači obavezno uzmu i sačuvaju račun, a onda da reklamiraju ako nisu zadovoljni. Prvi korak koji potrošač treba da uradi, ako nije zadovoljan, jeste da uputi pismeni prigovor trgovcu. Drugi korak jeste da traži rješavanje problema preko udruženja za zaštitu potrošača, ukoliko on to sam ne može i nije mu odgovoreno pozitivno na pismeni prigovor ili mu uopšte nije odgovoreno. Treći korak je rješavanje prigovora preko uprave za inspekcijske poslove, a četvrti korak putem suda. Ono što bismo mi željeli jeste da sporove rješavamo sa prva dva koraka” rekla je Željana Pjevalica.

Tema o kojoj smo danas pričali je nešto suštinsko, nije vezana samo za 15. mart, one će biti aktuelna i sutra, ali i za mjesec dana. Svi smo mi potrošači u određenim situacijama i onako kako se ponašamo u ulozi potrošača, tako treba da se ponašamo i kao trgovci, ali i obrnuto.