„Dobar dan, regijo“ – Gosti: Lejla Kusturica i Meliha Šabanović (10.10.2018)

Danas smo u našem radio-programu ugostili Lejlu Kusturicu i Melihu Šabanović, iz organizacije SOS Dječija sela BiH u Srebrenici. Sa njima smo razgovarali o podršci ugroženim porodicama u Srebrenici, o značaju porodice i toplog doma u odrastanju djece, a poseban osvrt napravili smo na saradnju škola, ustanova, vladinih i nevladinih predstavnika kako bi bila pružena adekvatna podrška i roditeljima i djeci.
„Mislim da je ta saradnja sa lokalnom zajednicom krucijalna, veoma važna da bi se postigli rezultati – da se osigura topao i siguran dom za svako dijete. U ovom trenutku naš centar radi sa preko 80 porodica, do kraja ove godine planiramo da uključimo još nekih 20 porodica. To podrazumijeva oko 200 roditelja sa kojima mi svakodnevno radimo, takođe nekih 200 djece i oko 30 mladih. Dakle, pričamo o skoro 500 direktnih korisnika s kojima članovi tima imaju direktne kontakte. Želimo da pokrenemo nekoliko biznisa sa našim korisnicima, želimo da osiguramo da svako dijete ima sve preduslove da odlazi u školu, da postiže što bolje školske rezultate, da spoznaje svoje talente i potencijale, želimo da sve majke, svi roditelji imaju adekvatnu psihosocijalnu podršku. Da bismo sve to postigli, potrebna je saradnja sa lokalnom zajednicom. Upravo u tom smislu, u Srebrenici je osnovana mreža koja se zove ‘Mreža sa socijalnu zaštitu i inkluziju’ koja se sastoji od predstavnika organizacija i institucija koje su važne u poštovanju prava djece, ali i svih ljudi „, rekla je Lejla Kusturica.
„Djelujemo na šest lokacija na projektu jačanja porodica. Važno je istaći našu odličnu saradnju sa Centrom za socijalni rad. Nakon što Centar za socijalni rad uputi porodice na nas, ispuni se jedan upitnik o rizikofaktorima: to su nizak nivo roditeljskih vještina, nizak nivo obrazovanja, bolesti koje postoje u porodici…na osnovu toga mi odlazimo u kućnu posjetu, gdje evidentiramo probleme porodice, na osnovu toga ćemo sačiniti razvojni plan. To je plan na osnovu kojeg će se u narednom periodu pružati podrška porodici. Da li su to neke zdravstvene potrebe, obrazovne potrebe ili neke druge. Mi imamo širok spektar usluga koje pružamo: radionice za djecu, edukativne i kreativne, izlete, obuke za roditelje. Naš krajnji cilj je samoodrživost porodice“, istakla je Meliha.