„Tema dana“ sa Čedomirom Pavlovićem

Međunarodni dan porodice, obilježava se na današnji dan. Svetski dan porodice počeo se obeležavati sa ciljem da se naglasi važnost porodice kao osnovnog elementa svakog društva, da se podstakne djelovanje društva u korist porodice, donošenje odluka koje će osigurati bolji standard i kvalitet života porodica, kao i uvažavanje porodičnog načina života, tradicija i običaja. Na taj dan, širom svijeta organizuju se aktivnosti na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou čiji je cilj ukazivanje na značajna pitanja za porodicu kao i socijalne, ekonomske i demografske procese koji se tiču porodice.

Tim povodom, gost naše današnje emisije „Tema dana“ bio je Čedomir Pavlović, ispred Centra za socijalni rad u Bratuncu. Razgovarali smo o položaju porodica u danjašnjem društvu, o tome kako se mladi nose sa savremenim izazovima, kako se porodica mijenjala kroz istoriju, o statusu porodica na području Bratunca, ali i o raznim temama vezanim za porodicu.

„Porodica je zajednica življenja roditelja i djece. Kada govorimo o izazovima sa kojima se susreće današnja porodica, oni su mnogobrojni. Porodica je na velikim iskušenjima da se suprodstavi svim tim izazovima i da organizuje način života, odnosno da obrazuje i školuje svoju djecu i da u svakom smislu sutra svi ti članovi porodice budu korisni članovi društva. Porodica je svakako stub svakog društva. Na našim prostorima, svakako ono što je najviše negativno uticalo na porodicu, jesu ratna i poslijeratna dešavanja. Druga stvar je razvoj nauke i tehnologije, koji sve više napreduje. To je dovelo do raslojavanja. Gubi se onaj srednji stalež. Iz tih svih razloga i zbog ekonomske situacije u ovoj tranziciji koja se dešavala, veliki broj ljudi je ostao bez posla i bez egzistencije, što se sigurno odrazilo na kvalitet života. Prije svega mislim na zdravstveno stanje, zavisnost od alkohola i opijata kojima su sve češće izloženi mladi i djeca.

Bez savremene tehnologije nema napretka. Međutim, sve to sa sobom nosi i negativne uticaje. Dostupne su mnoge informacije putem društvenih mreža. Takođe mladima i djeci je sve dostupno, tako i one negativne informacije, pune nasilja. Porodica se i sa tim problemom susreće danas. Briga za egzistenciju jednog roditelja, sve više utiče na to da sve manje roditelj posvećuje pažnju djetetu, što se odražava na vaspitanje i kontrolu. Moramo raditi na suzbijanju ovih problema. Nije sramota obratiti se stručnim licima, kako bi pružili pomoć. Nama se ljudi javljaju pretežno kada problem postane već zreo.

Kada govorimo o istoriji porodice. Kroz cjelokupan razvoj, ona je bila stub društva, ali se nije suočavala sa izazovima sa kojima se danas suočava. Sve veća borba za kapital, stvaranje nekih vrijednosti, zanemaruju ostale oko sebe dovode do toga da je sve više ljudi koji ne mogu da zadovolje socijalne potrebe.

Ustanova iz koje ja dolazim ima zadatak da kroz institucije sistema i zakone, pruži porodicama neku od vrsta pomoći. Svakodnevno se susrećemo sa različitim zahtjeva porodica, koji se odnose na obezbjeđenje osnovnih životnih potreba, odlazak na preglede van naše opštine, lijekovi, knjige i školski pribor. U skladu sa našim mogućnostima i zakonom, trudimo se da pružimo pomoć i da smanjimo date probleme koji se javljaju unutar porodice.

Nažalost na našim prostorima je evidentno i nasilje u porodici i gledamo da u saradnji sa ostalim institucijama na adekvatan način rješavamo ove probleme. Višečlanim porodicama omogućavamo odlazak na more, a cilj je socijalizacija djece, jer roditelji nisu u prilici da im to pruže. Tu su i jednokratne novčane pomoći „- rekao je, između ostalog, Čedomir Pavlović u našoj emisiji „Tema dana“.