Srebrenica: Situacija povodom korona virusa 4.april

Situacija po pitanju korona virusa (COVID-19) na području opštine Srebrenica sa stanjem na dan 04.04.2020.godine je sljedeća:

1. Broj zaraženih lica: 0,

2. Broj lica pod bolničkim nadzorom (bolnički karantin):0,

3. Broj lica pod stručnim nadzorom u samoizolaciji:16,

4. Broj lica u izolaciji-kućni karantin:0,

5. Broj lica u karantinu lokalne zajednice: 2 (lica su testirana na korona virus-test negativan),

6. Broj izliječenih lica:0,

7. Ukupan broj izdatih Rješenja za mjere kućne izolacije na području opštine Srebrenica za period od 03.04.2020.godine u 12:00 sati do 04.04.2020.godine u 12:00 sati:0,

8. Broj izvršenih kontrola osoba kojima je izdato Rješenje za mjere kućne izolacije na području opštine Srebrenica za period od 03.04.2020.godine u 12:00 sati do 04.04.2020.godine u 12:00 sati:8,

9. Broj zatečenih lica u kućnoj izolaciji na području opštine Srebrenica za period od 03.04.2020.godine do 04.04.2020.godine:8 i,

10. Broj lica koja nisu zatečena u kućnoj izolaciji na području opštine Srebrenica period od 03.04.2020.godine do 04.04.2020.godine:0.

Podaci vezani za korona virus (COVID-19) na području opštine Srebrenica će se svakodnevno ažurirati u skladu sa epidemiološkom situacijom.