Srebrenica: Situacija po pitanju korona virusa 28. mart

Opštinski štab za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica

PREDMET: Situacija po pitanju korona virusa (COVID-19) na području opštine Srebrenica sa stanjem na dan 28.03.2020.godine

Uvaženi,

Situacija po pitanju korona virusa (COVID-19) na području opštine Srebrenica sa stanjem na dan 28.03.2020.godine je sljedeća:

1. Broj zaraženih lica: 0,

2. Broj lica pod bolničkim nadzorom (bolnički karantin):0,

3. Broj lica pod stručnim nadzorom u samoizolaciji:87,

4. Broj lica u izolaciji-kućni karantin:0,

5. Broj izliječenih lica:0,

6. Ukupan broj izdatih Rješenja za mjere kućne izolacije na području opštine Srebrenica za period od 27.03.2020.godine u 12:00 sati do 28.03.2020.godine u 12:00 sati:0,

7. Broj izvršenih kontrola osoba kojima je izdato Rješenje za mjere kućne izolacije na području opštine Srebrenica za period od 27.03.2020.godine u 12:00 sati do 28.03.2020.godine u 12:00 sati:18,

8. Broj zatečenih lica u kućnoj izolaciji na području opštine Srebrenica za period od 27.03.2020.godine do 28.03.2020.godine:18 i,

9. Broj lica koja nisu zatečena u kućnoj izolaciji na području opštine Srebrenica period od 27.03.2020.godine do 28.03.2020.godine:0.

Podaci vezani za korona virus (COVID-19) na području opštine Srebrenica će se svakodnevno ažurirati u skladu sa epidemiološkom situacijom.

S poštovanjem.

Komandant Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim

situacijama na području opštine Srebrenica

Načelnik opštine

______________

Mladen Grujičić