Presretači od sutra na putevima

Direktor Policije Republike Srpske Darko Ćulum danas je u Banjaluci prisustvovao predstavljanju policijskih vozila sa ugrađenim uređajima za automatsko mjerenje brzine kretanja vozila – presretači, koji će od sutra kontrolisati vozače na putevima Republike Srpske. Uređaji su nabavljeni s ciljem povećanja bezbjednosti u saobraćaju, tj. sprečavanja i sankcionisanjaprekoračenja brzine kretanja vozila.

Direktor Ćulum je rekao da uređaji imaju mogućnost da rade u različitim modovima. Presretači u stanju mirovanja mjere brzinu kretanja vozila u odlasku i dolasku, nakon čega se obrađuju podaci i šalju na adrese vozača ako su prekoračili dozvoljenu brzinu. Presretači, takođe, mogu da rade u pokretu, tj. mjere brzinu kretanja svih vozila u odlasku i dolasku, te se naknadno obrađuju podaci i šalju na njihove adrese. Treći način je da radeu pokretu uz kontrolu policijskih službenika i tada se na licu mjesta sankcionišu vozači.

Uređaje za mjerenje brzine kretanja vozila nabavila je Agencija za bezbjednost saobraćaja na osnovu Programa utroška sredstava koja uplaćuju društva za osiguranje i filijala društva za osiguranje iz FBiH, a uređaji su ugrađeni u dva vozila, škoda superB i hyundai i30 predstavljeni su danas u Banjaluci.

Izvor: MUP RS