Prekinuta Tematska sjednica SO Srebrenica

Danas se održala XVIII Tematska sjednica Skupštine opštine Srebrenica . Predviđene su bile dvije tačke dnevnog reda, Rebalans budžeta opštine Srebrenica, te Nacrt za 2021. godinu. Sjednica je prekinuta na drugoj tačci dnevnog reda jer je potrebno još usaglašavanja za taj Nacrt, po riječima potpredsjednika Skupštine opštine Srebrenica, Dragića Glišića.

„U dokumentu koji se ticao Rebalansa budžeta za 2020. godinu imamo značajna sredstva koja smo dobili od Vijeća ministara, koja su svojevremeno dodijeljena opštini Srebrenica na investiciono-razvojnoj konferenciji. Dobar dio sredstava je usmjeren za naše građane, nezavisno koje nacionalnosti, gdje su obuhvaćeni putni pravci koji se tiču i srpskih i bošnjačkih sela. Time smo pokazali da su interesi stanovništva važniji od bilo kakvih ličnih ili stranačkih prepucavanja  koji su u proteklom periodu preovladavali u radu Skupštine“ , izjavio je Glišić.

Rebalans budžeta za 2020. godinu podržali su svi prisutni odbornici na Skupštini  a projekti koji će se raditi od tih sredstava su ranije usaglašeni.

„Usvojen je Rebalans budžeta u iznosu 1769000 KM. To su sredstva koja su obezbjeđena zahvaljujući Vijeću ministara obećanih 2015. godine i donaciji Sarajevskog kantona opštini Srebrenica“ , dodao je načelnik opštine Srebrenica, Mladen Grujičić.

Na dnevnom redu sjednice ostao je još Nacrt budžeta ali je sjednica prekinuta zbog nedostatka kvoruma a kako kaže potpredsjednik SO Srebrenica, Dragić Glišić, biće nastavljena u ponedeljak 9. novembra 2020. godine.