Javni poziv pčelarima

Opštinska uprava opštine Vlasenica raspisuje javni poziv za ostvarivanje prava na premiju za uzgoj i proizvodnju pčela.

Pravo na podsticaj imaju svi pčelari koji se bave pčelarstvom na području opštine Vlasenica, a koji su članovi udruženja pčelara Vlasenica.

Maksimalan broj društava na koji se može ostvariti premija iznosi 30 društava po korisniku.

Premija za uzgoj i proizvodnju pčela ostvaruje se na osnovu podnošenja zahtjeva u šalter sali opštine Vlasenica, uz koji prilažu:

– kopiju lične karte;

– kopiju kartice tekućeg računa;

– izjavu o broju pčelinjih društava.

Rok za podnošenje zahtjeva je 31. 08. 2018. godine.

Komisija će po dostavljenim zahtjevima sačiniti Zapisnik sa izvještajem za svakog pojedinačno, na osnovu koga će se donijeti odluka o dodjeli ovog vida podsticaja.

Napomena:

Zahtjevi se podnose u Opštini Vlasenica u šalter sali na šalteru broj 6 svakim radnim danom od 7.00 do 14.30 časova. Detaljnije informacije mogu se dobiti u opštini Vlasenica, kancelariji br. 20, svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 časova ili pozivom na broj telefona 056/490-087.

Kontakt osoba: Rade Mališević

Izvor:Opštinska uprava opštine Vlasenica