Bratunac: Inkluzija starih osoba i aktivno starenje

Posjete geronto domaćica domaćinstvima starih, iznemoglih bolesnih i invalidnih lica Opštinska organizacija Crvenog krsta Bratunac će u saradnji sa Centrom za socijalni rad organizovati posjete geronto domaćica domaćinstvima starih, iznemoglih bolesnih i invalidnih lica, kroz projekat “Inkluzija starih osoba i aktivno starenje”. Projekat je podržanu okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu– ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

U periodu od oktobra 2018. godine do februara 2019. godine. geronto domaćice će dva puta mjesečno obilaziti domaćinsta 20 odabranih korisnika i održavati higijenu u kući što podrazumjeva: čišćenje kuće, pranje veša i suđa, eventualna pomoć u ličnoj higijeni te pomoć pri pripremi jela i nabavci namirnica.

Izvor: Sajt opštine