Koliko su teški oblaci?

Istraživanja su pokazala da je prosječan oblak težak 100 000 kilograma, dok je olujni oblak težak nevjerovatnih 50 miliona kilograma. Oblaci nastaju kondezacijom i sublimacijom vodene pare u slobodnoj atmosferi. Oni se, dakle sastoje iz sitnih kapljica vode i čestica leda. Da bi došlo do formiranja oblaka, vazduh mora da sadrži dovoljnu količinu vodene pare, da mu temperatura opada i da se u njemu nalaze kondenzaciona jezgra koja su neophodna za početak obrazovanja vodenih kapljica i ledenih kristala. Između oblaka i magle nema suštinskih razlika. Na primjer, magla obrazovana na planinskim stranama za posmatrače iz nižih dolinskih predjela je oblak.