Kolika je prosječna debljina leda na Antarktiku?

Prosječna debljina leda na Antartkiku, iznosi nevjerovatnih 1,5 kilometar.

Antarktik je kontinent na južnom polu planete zemlje. Poznat je kao najhladnije mjesto na Zemlji i oko 98% njegove površine je prekriveno snijegom i ledom.  Antarktik je po veličini peti kontinent na svijetu, poslije Azije, Afrike , Sjeverne Amerike i Južne Amerike. U prosjeku, to je najhladniji i najvjetrovitiji kontinent na Zemlji sa najmanje padavina. Zbog male količine padavina, izuzev na samim obalama, kontinent je, tehnički, najveća pustinja na Zemlji. Ne postoji stalno ljudsko naselje na njegovoj površini, a živi svijet je predstavljen sa životinjama i biljkama posebno otpornim na hladnoću (pingvini, foke, lišajevi i veliki broj vrsta algi).