Da li ste znali ovih deset informacija koje su vezane za rijeku Drinu?

Fotografija DrineDrina je kroz istoriju bila poznata i pod nazivom “Zelenika“, po boji vode.

Rijeka je duga 346 km, nastaje spajanjem Pive i Tare na nadmorskoj visini od 470 metara, a uliva se u Savu kod Rače na nadmorskoj visini od 81 metar.

Kanjon Drine, koji je usječen u padine Zvijezde, dostiže dubinu od hiljadu metara. To ga svrstava na drugo mjesto u Evropi, nakon kanjona Tare u Crnoj Gori; jedan je od pet najvećih kanjona u svijetu.

Državnim dugoročnim planom šezdesetih godina prošlog vijeka bila je predviđena izgradnja hidroelektrane Velika Dubravica na rijeci Drini, pri čemu je akumulacija trebala da potopi i grad Bratunac. Od ovog plana se odustalo 1970. godine.

Na Drini postoje tri velike hidroelektrane, a prva koja je izgrađena jeste hidroelektrana “Zvornik“, koja je puštena u rad 1955. godine. Gradnja je započeta 1948. godine.

Istorijski se smatra da je rijeka Drina bila granica između Istočnog i Zapadnog Rimskog Carstva nakon podijele Rimskog Carstva krajem četvrtog vijeka.

Drina nastaje spajanjem Pive i Tare, ali hidrologiji Drine sa najvećom količinom vode doprinosi rijeka Lim – 28,6 % ili prosječno 113 m3/s. Voda iz Tare prosječno doprinosi sa 19,5 %, a iz Pive 18,7 %.

Najveća zabilježena poplava se desila 1896. godine, kada je vodostaj Drine porastao za 14 metara.

Krajem 19. vijeka rijekom su krstarili austrougarski parobrodi i stizali do Zvornika.

Najpoznatiji most na Drini je stari most u Višegradu, izgrađen 1571. godine.

M.V.