Pančićeva omorika – najpoznatija endemska vrsta naše regije!

Endemske vrste biljaka i životinja su one koje su karakteristične samo za jednu manju geografsku oblast. Zbog promjena koje je planeta doživljavala kroz istoriju ove vrste, ili vrste iz kojih su se razvile, gubile su svoja staništa i opstale samo tamo gdje im uslovi u potpunosti pogoduju. U našoj regiji najpoznatija endemska vrsta je Pančićeva omorika. Njeno stanište obuhvata srednji tok Drine – od Višegrada do Bajine Bašte, sa obje strane rijeke, uz nekoliko manjih rejona u okolini Foče, Ustiprače i Prijepolja. Zaštitni je znak dva nacionalna parka, NP ,,Tara“ u Srbiji i NP ,,Drina“ u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini. Takođe, raste i u rezervatu Pančićeve omorike ,,Tisovljak“ kod Milića.

Read more

Da li znate kada su zabilježeni najveći vodostaji rijeke Drine?

Krajem prethodne i početkom ove godine Drina je uslijed obilnih padavina i naglog topljenja snijega, uzrokovanog porastom temperatura, došla do protoka koji je bio neuobičajeno visok za ovo doba godine. Tokom istorije zabilježeno je nekoliko velikih poplava, a nekih se svi dobro sjećamo. U ovom tekstu ćemo se osvrnuti na neke od najviših vodostaja rijeke Drine.

Read more

Danas se obilježava Svjetski dan djeteta

Od 1989.godine kada je na Glavnoj skupštini Ujedinjenih nacija usvojena Konvencija o pravima djeteta svakog 20.novembra obilježava se svjetski dan djeteta širom svijeta. Aktivnosti koje se  provode na ovaj dan imaju za cilj da podignu svijest o pravima djetata. Ova konvencija je prvi pravni akt kojim se djetetu pristupa kao subjektu sa pravima, a ne samo kao osobi kojoj je potrebna zaštita. Obavezno je poštovanje svih stavki Konvencije od  strane država koje su je potpisale.

Read more

Razvoj govora

Često se postavlja pitanje da li je razvoj govora unutrašnji proces, biološki određen proces ili se razvija uticajem okoline.  Veoma važnu ulogu u razvoju govora pored bioloških preduslovaima i socijalna sredina djeteta, odnosno majka. U zavisnosti od toga koliko vremena provodi sa djetetom, koliko mu je posvećena može značajno da utiče na razvoj njehovih jezičkih sposobnosti.

Read more

TEŽAK I NEIZVJESTAN PERIOD PRED NAMA

„Čeka nas neizvjesnost a i težak period, naročito što kreće sezonski grip kao i svake godine. Simptomi su slični, ispreplitani. Imaćemo problem postavljanja dijagnoze, samim tim i liječenja. U Domu zdravlja ćemo najvjerovatnije imati posebnu prostoriju u kojoj ćemo pregledati školsku djecu, da ih ne miješamo sa ostalim pacijentima. Imaćemo određen tim ljekara i sestara za njih. Dosta je novih simptoma kod korone kao što su proliv, povraćanje, osip po koži, a kod sezonskog gripa je karakterističan suvi kašalj, grebanje u grlu i curenje nosa.“

Read more