Bratunac: Održana informativna radionica „Programa podrške marginalizovanim grupama“

Danas je u prostorijama Opštine Bratunac održana informativna radionica za buduće korisnice „Programa podrške marginalizovanim grupama“ koji se implementira sredstvima USAID-a i Opštine Bratunac. Projektom, koji je namijenjen  ženama koje žele da pokrenu vlastiti biznis je obuhvaćeno devet opština, a za Bratunac je planirano 50 000 KM. Koliko će žena biti podržano  zavisiće od kvaliteta njihovih planova, a osim finansijske biće im pružena i savjetodavna pomoć.

Read more

Saopštenje kriznog štaba opštine Srebrenica

Shodno zakljuccima Vlade Republike Srpske o preventivnim mjerama zas”tite stanovnis’tva u vezi sa  virusom korona (COVID-19), dana 13.03.2020.godine sa poc”etkom u 11:00 sati u prostorijama Ops*tinske uprave ops*tine Srebrenica odrzan je sastanak kome su prisustvovali:Nacelnik ops’tine, predstavnici zdravstvenih institucija sa podruc“ja ops*tine Srebrenica, predstavnici Ministarstva unutras”njih poslova Republike Srpske-Policijska uprava Zvornik-Policijska stanica Srebrenica, nadle2nih ops”tinskih slu2bi i odjeljenja Opstinske uprave ops*tine Srebrenica i donijeti su sljedeéi zakljucci:

Read more

Dom zdravlja Bratunac: Savjetovalište za mlade počelo sa radom

Psihološko savjetovalište za mlade danas je krenulo sa svojim radom u Domu zdravlja u Bratuncu, a isto je nastalo kroz saradnju Doma zdravlja Bratunac i Udruženja „Prijatelji Srebrenice“. Projekat „Be in charge-ti odlučuješ“ imlementira NVO Udruženje „Prijatelji Srebrenice“, a podržan je putem programa RELoad koji implementira UNDP uz podršku Evropske komisije. „Be in charge-ti odlučujueš“ obuhvatiće i edukacije za sve učenike srednjih škola, kao i učenike dva završna razreda osnovnih škola. Savjetovalište za mlade biće dostupno svim zaineresovanim dva puta sedmično, srijedom od 16 i subotom od 11 časova.

Read more