Šta bi Herman Hese mogao da nas nauči

Herman HeseHerman Hese je jedan od onih pisaca sa kojima se odrasta, čak i onda kada mislimo da smo već odrasli, zato u nastavku donosimo nekoliko veoma korisnih savjeta ovog vrsnog pisca.

 • Ako nekoga mrzimo, onda u njegovom liku mrzimo nešto što je usađeno u nama samima. Ono što nije u nama samima, to nas ne uzbuđuje.
 • Ništa na svijetu nije čovjeku odvratnije nego da pođe putem koji ga vodi njemu samome.
 • Srećni smo samo onda kada od sutrašnjeg dana ništa ne tražimo, a od današnjeg sa zahvalnošću primamo ono što nam nosi.
 • Ljubav ne postoji zato da nas usreći. Ja vjerujem da postoji zato da nam pokaže koliko možemo izdržati.
 • Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvatao gdje treba tražiti prave izvore radosti i smisla. Naučio sam da biti voljen ne znači ništa, a da je voljeti sve, da je sposobnost da osjećamo ono što daje ljepotu i vrijednost našem postojanju.
 • Heroj je onaj ko ima hrabrosti za svoju sudbinu.
 • Ljudi koji imaju hrabrosti i karaktera drugim su ljudima uvijek neugodni.
 • Ali sreća je uvijek bila tamo gdje je neko umio da voli i živio za svoja osjećanja. Ako ih je njegovao, ako ih nije gazio i potiskivao, ona su mu donosila zadovoljstvo. Ljepota ne pruža radost onome ko je posjeduje, već onome ko umije da je voli i da joj se divi.
 • Patnja zadaje bol samo zato što je se bojiš. Ona te proganja zato što bježiš od nje. Ne moraš bježati, ne moraš je se bojati. Moraš voljeti. Dakle, voli patnju. Nemoj joj se odupirati, nemoj bježati od nje. Okusi kako je ona u dubini slatka, predaj joj se i nemoj je primati s mržnjom. Tvoja mržnja je to što ti nanosi bol i ništa drugo. Patnja nije patnja, smrt nije smrt, ako ih ti ne učiniš time.
 • Svaki čovjek neminovno postiže ono što je prema svom pravom nagonu prinuđen da traži.
 • Ozbiljnost nastaje zbog precjenjivanja vremena. Ali u vječnosti vrijeme ne postoji, vječnost je samo trenutak taman dovoljan za jednu šalu. Svijet je lijep kada se posmatra bez želje za traganjem, jednostavno, kao dijete.
 • Svaka inteligentnija vrsta humora započinje time da čovjek samoga sebe ne shvata ozbiljno.
 • Nije naš cilj da postanemo kao drugi, potrebno je da se međusobno razlikujemo, da naučimo da vidimo drugačije ljude od sebe i da ih poštujemo zbog toga što su.
 • Usamljenost je nezavisnost, a ja sam je priželjkivao i stekao tokom dugog niza godina. Nezavisnost je hladna, ali je i spokojna… čudesno spokojna i prostrana, kao onaj hladni i tihi prostor u kome se okreću zvijezde.
 • Imamo u duši sve ono što je ikada živjelo u ljudskim dušama. Svi Bogovi i đavoli koji su ikada postojali… svi se oni nalaze u nama, tu su kao mogućnosti, kao želje, kao izlazi.