Zoran Ivanović promovisao knjigu „Bukovi i šare“ u Bratuncu

U Bratuncu je organizovano književno veče na kome je dr Zoran Ivanović, koji je poznat u svijetu medicine i medicinskih istraživanja, predstavio svoju knjigu „Bukovi i šare“. Kroz kratke priče, Ivanović je ispričao najzanimljivije događaje iz djetinjstva, prenio je neke običaje i igre koje su davno zaboravljene, kako u njegovim rodnom Bratuncu, tako i širom naše zemlje.

Ovo je treća knjiga koju je doktor Zoran Ivanović objavio, ali je prva zbirka proze, i upravo je nju posvetio svom rodnom kraju i djetinjstvu koga se rado sjeća. Kako ističe, autoru su prilikom pisanja knjige pomagala njegova djeca, te je ovo svojevrstan porodični poduhvat.

„To su kratke priče, crtice iz djetinjstva u kojima opisujem jedno vrijeme, ljude, likove i događaje iz tog doba, ali to nije bez lirskih elemenata jer u sebi sadrži jednu poetku koja je iščezla iz naših života i zato ona u sebi nosi kao osnovnu poruku tu poetiku onima koji su je doživjeli da se nje podsjete, a onima koji nisu da je vide kao na filmskom platnu. Ova knjiga je zajednički poduhvat mene, moje kćerke i sina, koji nažalost nisu imali priliku da provedu takvo djetinjstvo kakvo sam ja proveo pored Drine, ali evo na ovaj način su doznali za njega i učestvovali u finalizaciji ovog djela“, izjavio je dr Zoran Ivanović, autor knjige „Bukovi i šare“.

Prema riječima lektora knjige, iako se bavi medicinskim istraživanjima, autor je pokazao izvanredno poznavanje leksike, semantike i stilistike srpskog jezika, te „Bukovi i šare“ predstavlja knjigu uz koji se svako može opustiti.

„Knjiga Bukovi i šare Zorana Ivanovića je jedna od onih knjiga koje čovjeka obuzmu i prosto vraćaju ga u sopstveno djetinjstvo. Tako da svako ko čita njegove priče doživljava i avanture svog života iz predškolskog uzrasta.“, rekla je Radmila Vasić, koja je bila zadužena za lekturu i korekturu knjige.

Posjetioci koji mogu da svjedoče o istinitosti priča koje je pisac predstavio i o neophodnosti da je pročita što veći broj ljudi, naročito mladih.

„Izuzetno mi se dopala promocija knjige doktora Zorana Ivanovića i dosta je emotivno govorio o njoj, a pisati tako sa ljubavlju o djetinjstvu mogu samo dobri ljudi“, stav je Mihaila Stevića, jednog od posjetilaca.

Prvoj promociji, koja je simbolično organizovana u Bratuncu, priustovali su ljudi o kojima je Ivanović pisao i istakli su da je ovo bilo veoma emotivno za njih jer su slušali o lijepim vremenima koja su ostala iza njih.

Književno veče je organizovano u okviru „Dana kulture i sporta- Bratunac 2016“, a organizatori ističu da su veoma zadovoljni odzivom i da imaju velike planove za budućnost.

„ Ovo je još jedna u nizu aktivnosti koje organizuje Narodna biblioteka Bratunac, a cilj nam je da skupimo sve književnike iz Bratunca i da ih okupimo i da tako organizujemo jedno veliko književno veče u kome će, siguran sam, uživati svi naši sugrađani“, stav je Slavoljuba

Mlađenovića, direktora Narodne biblioteke Bratunac, koja je organizator manifestacije, a koja se održava pod pokroviteljstvom opštine Bratunac.