Otvorena izložba „Dani Srebrenice- retrospektiva“

Narodna biblioteka Srebrenica u okviru 13. Privredne i kulturno-sportske manifestacije „Dani Srebrenice 2016“ organizuje izložbu „Dani Srebrenice- retrospektiva“, kojom se prvenstveno promoviše fond Zavičajne zbirke Biblioteke- neknjižna građa ali i sama Manifestacija.

Izložba „Dani Srebrenice – retrospektiva“ je postavljena u Multimedijalnoj čitaonici Biblioteke, izložba je otvorena za posjetu sve do 30. juna 2016. godine.

„Dani Srebrenice“ su predstavljeni kroz plakate prethodnih Manifestacija, pozivnice na pojedinačne događaje, flajere i brošure, kataloge koji su štampani i promovisali najbolje što je Srebrenica te godine nudila svojim sugrađanima.

„Pokušali smo da na neki drugačiji način prikažemo dosadašnje manifestacije koje su održane. Izložba predstavlja zbirku materijala koji su se koristili u svrhu promocije ove manifestacije ili su na neki druga način povezani sa manifestacijom „Dani Srebrenice“. Sve to je dio naše „Zavičajne biblioteke“ i ja bih još jednom iskoristila priliku da pozovem sve naše sugrađane, da ako imaju neki materijal u bilo kom obliku, to ne mora da bude knjiga, mogu i neke pozivnice, letci i sve drugo da ga donesu i tako obogate našu zbirku“, rekla je Violeta Radić, bibliotekarka Narodne biblioteke Srebrenica.