Pazi poezija! sa Milojkom Vasićem (Aleksa Šantić – „Moja otadžbina“)

Pošto ne pišem, mogu da kažem da poezija može da predstavlja samo ono što pročitamo. Poezija je način života. Može predstavljati bilo šta. Neku situaciju u kojoj se pjesnik našao, može predstavljati njegova osjećanja ili razmišljanja o nekoj temi koja je njemu interesantna. Isto tako može predstavljati drvo koje raste, leptira kako leti… Poezija može biti sve.

Read more