Bajka o mravu i mravu

Bila jednom jedna livada (ta livada više ne postoji, postala je šuma – pr. aut.) i na toj livadi bila su dva mravinjaka. U jednom mravinjaku su živjeli crni, a u drugom žuti mravi. Ali, među žutim mravima bijaše jedan crni mrav, a među crnim mravima jedan žuti.

Crni i žuti mrav se jednog dana sretoše na livadi. Započeli su razgovor o njihovim životima, o tome kako se teško snalaze jer su drugačiji od drugih mrava sa kojima dijele mravinjak. Dugo su razgovarali i, kad je došlo vrijeme da pođu svojim kućama, s teškom mukom su se rastali.

Prolaziše tako dani, a crni i žuti mrav su se viđali sve češće i sve duže su ostajali zajedno, sve dok, jednog dana, ne odlučiše da pobjegnu čak na drugi kraj livade, daleko od svih drugih mrava. Tako su i učinili.

Živjeli su dugo i srećno do kraja svojih mravljih života.

Čika Avejk